Správa domů

Správa nemovitostí města Znojma zajišťuje správu bytových a nebytových objektů ve vlastnictví města Znojma. Smluvně zajišťuje dodávky služeb, spojené s užíváním společných částí domů a jejich vyúčtování. Dále má také na starosti opravy a údržbu jednotlivých objektů, včetně pravidelných revizí a kontrol. Pro nájemníky je také dostupná nepřetržitá havarijní služba. Veškerá údržba bytového i nebytového fondu je realizována vlastní údržbou nebo dodavatelským způsobem prostřednictvím výběrových řízení. Správa nemovitostí také zajišťuje technickou evidenci domů, bytů a nebytových prostor. Kromě bytových a nebytových domů Správa nemovitostí města Znojma také zajišťuje správu sportovních zařízení :

Městská plovárna Louka

Městské lázně

Sportovní hala Dvořákova

Sportovní hala J.F. Curie

Zimní stadion

Fotbalový stadion Horní park

Fotbalový stadion Čafka

Dopravní hřiště J. Hořejšího

Skateboardové hřiště

Koupaliště Mramotice