Provozně technická činnost

HLAVNÍ ČINNOSTI:

 • objednávky oprav bytového fondu a zodpovědnost za technický stav budov
 • zajištění havarijních oprav
 • zodpovědnost za účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků na opravy
 • sestavení věcného plánu opravy na daném úseku a zajištění plnění plánu oprav
 • ukládání odstranění závad a provedení drobných oprav uživateli
 • odevzdání a přejímání uvolněných bytů
 • kontrola zajišťování čistoty a pořádku v domech a kontrola práce domovníků a úklidové čety
 • řešení stížností a připomínek týkající se provozu domů nebo bytů a provádění průběžných preventivních prohlídek domu, příp. bytů
 • komunikace s městským úřadem a vyjadřování se k žádostem na opravy vlastním nákladem
 • kontrola bytu a kontrola u podezření na pronajímání bytů třetí osobě nebo kontroly počtu osob v bytě
 • přítomnost u všech exekučních vyklizení
 • prohlídky bytů
 • přidělování bytů a přebírání bytů
 • kontrola všech prováděných prací, vyjma prací prováděných vlastní údržbou

 

Rozsah provozně technické činnosti se odvíjí od konkrétních požadavků každého případu. Provozně technická činnost obsahuje mimo výše uvedených hlavních činností řadu doplňkových činností.