Správa domů

Správa nemovitostí města Znojma zajišťuje správu bytových a nebytových objektů ve vlastnictví města Znojma. Smluvně zajišťuje dodávky služeb, spojené s užíváním společných částí domů a jejich vyúčtování. Dále má také na starosti opravy a údržbu jednotlivých objektů, včetně pravidelných revizí a kontrol. Pro nájemníky je také dostupná nepřetržitá havarijní služba. Veškerá údržba bytového i nebytového fondu je realizována vlastní údržbou nebo dodavatelským způsobem prostřednictvím výběrových řízení. Správa nemovitostí také zajišťuje technickou evidenci domů, bytů a nebytových prostor. Kromě bytových a nebytových domů Správa nemovitostí města Znojma také zajišťuje správu sportovních zařízení :

Městská plovárna Louka

Městské lázně

Sportovní hala J.F. Curie

Zimní stadion

Fotbalový stadion Horní park

Fotbalový stadion Čafka

Dopravní hřiště J. Hořejšího

Skateboardové hřiště

Tenisový areál Horní Leska

Koupaliště Mramotice

Znojemské městské kluziště