Historie

Město Znojmo s účinností od 1.1.1992 zřídilo usnesením městského zastupitelstva č. 25/1991 odst. 2b ze dne 19.11.1991 příspěvkovou organizaci se samostatnou právní subjektivitou, a to „Správa domovního fondu města Znojma“. Dne 17.6.2008 schválilo ZM usnesením č. 59/2008 bod. č. 2774 s účinností od 1.7.2008 změnu názvu příspěvkové organizace Správa domovního fondu města Znojma na nový název: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace. Od roku 2009 obhospodařuje Správa nemovitostí zařízení určené k tělovýchově a sportu a provozování sportovních zařízení.