Žádost o odpuštění nájmu za červen 2020

Publikováno v sekci Novinky

Informace k žádosti:
- Rada města Znojma schválila prominutí jednoho měsíčního nájemného (za měsíc duben) všem nájemcům
městských bytů, k jehož prominutí nebylo potřeba vyplňovat žádnou žádost. Tato žádost slouží k požádání
o prominutí druhého měsíčního nájemného v roce 2020 (za měsíc červen 2020) a je určena pouze těm nájemcům,
jejichž životní situace byla dotčena epidemií SARS CoV-2, což stvrzují podpisem této žádosti obsahující čestné
prohlášení.
Rada města Znojma (u výše nájemného do 20.000 Kč) schválila a Zastupitelstvo města Znojma (u výše nájemného
nad 20.000 Kč) bude schvalovat prominutí jednoho měsíčního nájemného (za měsíc duben) vybraným nájemcům
prostor sloužících podnikání, k jehož prominutí nebylo potřeba vyplňovat žádnou žádost. Tato žádost slouží
k požádání o prominutí druhého měsíčního nájemného v roce 2020 (za měsíc červen 2020) a je určena pouze těm
nájemcům, jejichž podnikání bylo dotčeno epidemií SARS CoV-2, což stvrzují podpisem této žádosti obsahující čestné
prohlášení.
- stejně jako prominutí Radou města Znojma v měsíci dubnu 2020, i tato žádost se vztahuje pouze na nájemné. Služby s nájmem spojené (zálohu za energie a společenské prostory) je nutno uhradit.
- vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 317/14, 669 02 ZNOJMO, případně vhoďte do poštovní schránky na téže adrese.
- žádost je nutné podat nejpozději do 11.05.2020 (včetně). Jednotlivé žádosti budou posuzovány radou města individuálně, a to vzhledem k uvedené životní situaci (na prominutí nájmu není právní nárok).

Žádanky ke stažení :

>> pro nájemce prostor sloužících podnikání 

>> pro nájemce městských bytů 

Žádanka

Publikováno v sekci Novinky

Pokud potřebujete součinnost některého z pracovníků Správy nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizace, můžete vyplnit následující formulář nebo se obrátit telefonicky přímo na některé z konkrétních oddělení.

Formulář žádanky >>

 

Schválený rozpočet 2020 a střednědobý výhled

Publikováno v sekci Novinky

Rada města č. 51 dne 16.12.2019 , bod 2379 schválila následující :

a) Rada města schvaluje Správě nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizaci, Pontassievská 14, 669 02 Znojmo, IČO 00839060, rozpočet na rok 2020 dle přílohy.
b) Rada města schvaluje Správě nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizaci, Pontassievská 14, 669 02 Znojmo, IČO 00839060, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 dle přílohy.

Rozpočet na rok 2020 ke stažení zde >>
Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 a 2022 ke stažení zde >>

Dárkové poukázky

Publikováno v sekci Novinky

Zahájili jsme prodej dárkových poukázek na vstupy na městská sportoviště. Svým blízkým nebo přátelům tak máte možnost zakoupit vstupy na squash, tenis, badminton a abzén ve sportovní hale Dvořákova a vstupy na bazén a do sauny v Městských lázních. Poukázky si můžete zakoupit na recepci Sportovní haly Dvořákova a na pokladně v Městských lázních.

Dárkové poukázky