Splatnost vyúčtování služeb 2011

Publikováno v sekci Novinky

Vážení nájemníci,

Správa nemovitostí by Vás chtěla upozornit, že vyúčtování služeb za rok 2011 je splatné k 31. 7.2012. do dnešního dne evidujeme 307 neuhrazených pohledávek za vyúčtování roku 2011. Víme, že je čas dovolených, proto si zkontrolujte vaše případné nedoplatky vůči Správně nemovitostí. Vyhnete se našim následným právním krokům. Pokud nebude vyúčtování do doby splatnosti 31. 7. 2012 uhrazeno, budeme dále postupovat dle platných právních předpisů.

Úvodník starosty

Publikováno v sekci Novinky

Vážení Znojmáci, 
 

rád bych Vás informoval o tom, že příspěvková organizace města Znojma Správa nemovitostí spustila nové webové stránky, které budou hrát důležitou roli v komunikaci mezi nájemníky a správcem bytového fondu ve Znojmě. Hlavním úkolem SNMZ je zkvalitnění služeb poskytovaných nájemníkům městských bytů. 

Prodloužení úředních hodin

Publikováno v sekci Novinky

V rámci zkvalitňování našich služeb jsme pro Vás prodloužili úřední hodiny. V úterý, čtvrtek a pátek, jsme Vám nově k dispozici do desáté hodiny.

Kompletní úřední hodiny naleznete zde