Město zhodnocuje svůj majetek. Opraví dlouhodobě nepronajímané byty

Publikováno v sekci Novinky

Starat o tvář Znojma nejen zvenku, to je krédo vedení radnice. Přes deset milionů korun investuje do oprav dlouhodobě nepronajímaných bytů nejen v městské památkové rezervaci. „Do těchto bytů se dlouhodobě nehlásí žádní nájemníci, neboť jsou v katastrofálním, zanedbaném stavu. Náklady na jejich udržování, tj. hlavně náklady na distribuci energie, revize společných prostor či komínů, jsou tak neúměrně vysoké ve srovnání s tím, že městu nepřinášejí žádný užitek,“ říká starosta Vlastimil Gabrhel.

Topoly u Čafky se budou kácet. Z bezpečnostních důvodů

Publikováno v sekci Novinky

Oploceni

Součástí revitalizace stadionu na náměstí Otmara Chlupa byla také demontáž stávajícího oplocení, kterou provedla Správa nemovitostí města Znojma ve vlastní režii . V průběhu prací se ukázalo, že topoly, které rostou u ohradní zídky směrem do Fischerovy ulice, se budou muset vykácet.

Budova stacionáře na Hradišti je teď díky rekonstrukcím v dobré kondici

Publikováno v sekci Novinky

Denní stacionářDenní stacionář sv. Damiána ve Znojmě-Hradišti provozuje Oblastní charita Znojmo v budově bývalé školy, která patří městu Znojmu. To oceňuje služby, které se zde poskytují, a proto vychází vstříc potřebám stavebních úprav, které vzhledem ke svému věku objekt vykazuje.

Už před dvěma lety došlo po zpevnění horní části budovy a komína také na celkovou opravu střechy, hromosvodů a svodů dešťové vody. Poté Znojmo investovalo do výměny elektroinstalace a do izolace objektu proti zemní vlhkosti. Před nedávnem se stacionář dočkal výměny všech oken za plastová a výměny ventilů topení. Správa nemovitostí města Znojma předpokládá, že nyní dojde k adekvátní úspoře peněz za topení. 

Zrušení záměru prodeje nebytového prostoru č. 1267/11

Publikováno v sekci Novinky

Zastupitelstvo města Znojma svým usnesením č. 107/2013 ze dne 18.6.2013 bod 5342 schválilo zrušení záměru prodeje nebytového prostoru č. 1267/11 v domě Jana Palacha 1 (Corso) ID 97 a jeho vyjmutí z harmonogramu prodeje.