Čafka se bude zavlažovat, završí se tím její rekonstrukce

Publikováno v sekci Novinky

Rekonstrukce CafRekonstrukci sportovního stadionu na náměstí Otmara Chlupa završí vybudování závlahového systému na trávník. „Stadion na Čafce nebyl na první pohled ani hezký, ani účelný. Proto jsme se před dvěma lety rozhodli investovat do jeho oprav,“ vysvětluje místostarosta Jan Grois.


Jak potvrdili svým usnesením znojemští radní, zhotovitelem závlahového systému bude firma Eurogreen CZ z Jiřetína, která zvítězila ve výběrovém řízení. Cena zakázky je 776 tisíc korun bez DPH. Zavlažování trávníku zlevní to, že město vypsalo výběrové řízení také na zřízení vlastní studny. Zhotovitelem v tomto případě bude firma Envirex, s.r.o. z Nového Města na Moravě, cena zakázky je 131 tisíc korun bez DPH. Práce začnou začátkem měsíce května a s dokončením se počítá do konce měsíce července 2014.

Za rekapitulaci stojí fakt, že vedení města Znojma se rozhodlo revitalizovat sportovní zařízení tak, aby mohlo dobře a bezpečně sloužit svému účelu, před dvěma lety. Předloni se pracovalo na dispozičních úpravách hlavní budovy, rekonstruovaly se šatny a sociální zařízení. Tyto úpravy stály 1,75 milionu korun.
V loňském roce se pokračovalo demontáží starého oplocení, zboural se typický dřevěný stánek na rohu náměstí Otmara Chlupa a Rooseveltovy ulice. Poté se částečně demontovaly objekty tribun v severní a západní části hřiště, opravily a dozdily se zídky po obvodu areálu. Na nich se ukotvilo nové oplocení. Ve vybraných místech se plot nastavil ochrannou sítí z polyetylénu. Demolice čekala i vybrané zpevněné plochy, odstranily se rovněž části betonových tribun v severozápadní části pozemku, čímž vznikla plocha pro rozcvičení. Městskou pokladnu tyto práce přišly na 3,7 milionu korun.