Město zhodnocuje svůj majetek. Opraví dlouhodobě nepronajímané byty

Publikováno v sekci Novinky

Starat o tvář Znojma nejen zvenku, to je krédo vedení radnice. Přes deset milionů korun investuje do oprav dlouhodobě nepronajímaných bytů nejen v městské památkové rezervaci. „Do těchto bytů se dlouhodobě nehlásí žádní nájemníci, neboť jsou v katastrofálním, zanedbaném stavu. Náklady na jejich udržování, tj. hlavně náklady na distribuci energie, revize společných prostor či komínů, jsou tak neúměrně vysoké ve srovnání s tím, že městu nepřinášejí žádný užitek,“ říká starosta Vlastimil Gabrhel.

V letošním roce se oprav dočká sedmnáct bytů, které jsou v nejhorším stavu. Konkrétně jde o byty na ulici Havlíčkova, Horní Česká, Obroková, Kovářská, Pontassievská, Studentská, Zelenářská na Divišově náměstí a na Masarykově náměstí, které nejsou určeny k prodeji. Naopak se počítá s jejich následným pronajmutím za nájemné ve výši minimálně šedesáti korun za metr čtvereční.
Byty se opraví prakticky od hlavy až k patě, jak se říká. Kompletně se opraví rozvody elektřiny a topení, spraví se omítky a podlahy, vymění se okna a vnitřní dveře. Do těchto město investuje přes deset milionů korun.
Již v loňském roce nechala Správa nemovitostí opravit čtyři dlouhodobě nepronajímané byty. Se zvelebováním bytů, které jsou ve špatném technickém stavu a nepronajímané, počítá Správa nemovitostí města Znojma i nadále. „Pokud nám někdo vrátí byt, který nebude v dobrém stavu, budeme jej nejprve nabízet k pronájmu s nutností oprav na vlastní náklady. Pokud se žádný zájemce nenajde, necháme zpracovat projekt a byt opravíme my. A budeme jej nabízet k pronájmu prakticky za tržní nájemné,“ dodává ředitel Správy nemovitostí města Znojma Tomáš Šturala.