Topoly u Čafky se budou kácet. Z bezpečnostních důvodů

Publikováno v sekci Novinky

Oploceni

Součástí revitalizace stadionu na náměstí Otmara Chlupa byla také demontáž stávajícího oplocení, kterou provedla Správa nemovitostí města Znojma ve vlastní režii . V průběhu prací se ukázalo, že topoly, které rostou u ohradní zídky směrem do Fischerovy ulice, se budou muset vykácet.

Původní záměr byl sice provést na stromech pěstební a redukční řež a dočasně je uchovat, přestože by byl podle odborného dendrologického posudku takový zásah jen dočasným řešením. Topoly totiž aktuálně nesplňují požadovaná kritéria na provozní bezpečnost stromů. 

Při stavbě se ovšem zjistilo, že topoly mají navíc negativní vliv na stabilitu zdi, narušují ji a na některých místech dokonce vyvracejí. 

Odbor investic a správy nemovitostí vzal v úvahu oba argumenty a následně podal žádost o pokácení dřevin na odbor životního prostředí Městského úřadu Znojmo. Topoly se vykácejí po vydání souhlasného rozhodnutí a nabytí právní moci. Je samozřejmé, že součástí rozhodnutí bude i požadavek na provedení náhradní výsadby listnatých dřevin v těsné blízkosti stadionu.