Banalita, která může způsobit hodně nepříjemností

Publikováno v sekci Novinky

ID-100154624

Z banální maličkosti, kterou člověk přehlédne, se může bohužel občas vyklubat docela velký problém. Většinou zbytečně, protože nepříjemnostem všeho druhu lze předcházet. V poslední době se o tom, přesvědčilo několik nájemců městských bytů.

Prapůvodem jejich problémů přitom byla prasklá přívodní hadička ke splachovači. Správa nemovitostí města Znojma (SNMZ) proto důrazně upozorňuje, že leckde hrozí riziko vzniku tzv. škodné události. Jinak řečeno: dobře udělá ten, kdo zkontroluje, v jakém stavu přívodní plastová hadička na jeho WC je, protože zub času a opotřebení mohou udělat své. Škody mohou být velké a nemusí se dotýkat jen samotného nájemce bytu. Často jsou vytopeni i sousedi a nebytové prostory domu.

 

 

Vzhledem k tomu, že dle Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. jde o uzavírající armaturu na rozvodech vody, tuto opravu či výměnu si hradí nájemce vlastními náklady. V případě, že byt není pojištěný, zodpovídá nájemce osobně za veškerou způsobenou škodu i mimo vlastní byt.

Je proto žádoucí a prozíravé, nechat si hadičku vyměnit preventivně. Pokud nájemce zjistí, že její stav je nevyhovující, stačí, když žádost o výměnu nahlásí osobně na technický úsek SNMZ, nebo telefonicky na čísle 515 223 232, 515 225 115.


 

 Cenový rozpočet

na výměnu připojovací hadičky ke splachovači

Délka    Cena bez DPH
30 cm 50 Kč
40 cm  56 Kč
50 cm  61 Kč
80 cm 82 Kč
100 cm 91 Kč
150 cm 122 Kč

K ceně bude fakturováno 1/2 hodiny práce, tj. 115 Kč bez DPH + doprava.


Fotografie nahrána se svolením [artur84] / FreeDigitalPhotos.net