Pohled na svět (výstava)

Publikováno v sekci Novinky

Pohled na svět – k 15 letům věznice ve Znojmě
Přednáškový sál v Domě umění ve Znojmě
výstava od 4.4. do 2.5. 2013

01První zmínka o věznici ve Znojmě je ze dne 19. ledna 1853, kdy byl nařízením číslo 10 ministerstva zřízen krajský a okresní soud. Oba soudy úřadovaly ve staré radnici a přilehlé budově zvané taverna na Obrokově ulici. Státní zastupitelství mělo svou úřadovnu na Horním náměstí číslo 8. Věznice byla původně v budově bývalého kláštera Františkánů – dnes část Jihomoravského muzea – na ulici Přemyslovců.

Jako staveniště pro novou budovu krajského soudu přenechalo město státu celou západní stranu náměstí Republiky (celkem 10200 m2). Staveniště bylo předáno v březnu 1913. Celá stavba byla hotova do října 1912. Soudní budova a věznice se předaly dne 29. května 1918 do užívání, ale činnost soudu začala teprve v červnu 1919. Věznice byla zřízena pro 150 trestanců, kde bylo 80 cel pro samovazbu a 15 cel společných.

 

02Po druhé světové válce (asi roku 1956) přestala sloužit svému původnímu účelu a až do začátku devadesátých let (září 1990) ji využívali pohraničníci jako středisko pro výuku kuchařů. Novodobá historie znojemského vězeňství započala dne 12. 3. 1991, kdy generální ředitel VS navštívil město Znojmo a po jednání s tehdejší předsedkyní Okresního soudu – promovaným právníkem paní Ludmilou Donátovou, inicioval možnost znovuobnovení věznice ve Znojmě. K iniciativě se přidala i městská rada. Práce na obnovu věznice započaly ve druhé polovině roku 1994, vlastní práce pak počátkem roku 1995. Od 11. února 1997 zahajuje znojemská věznice svou činnost jako pobočka Vazební věznice Brno. Od 1. 1. 1998 je znojemská vazební věznice samostatná.lo předáno v březnu 1913. Celá stavba byla hotova do října 1912. Soudní budova a věznice se předaly dne 29. května 1918 do užívání, ale činnost soudu začala teprve v červnu 1919. Věznice byla zřízena pro 150 trestanců, kde bylo 80 cel pro samovazbu a 15 cel společných.

Od 1. května 2002 přestala být věznicí vazební a stala se věznicí pro výkon trestu odsouzených mužů jako typ věznice s dozorem se 

zvláštním oddělením pro výkon vazby pro Okresní soud Znojmo. Od roku 2007 má věznice také oddělení s ostrahou.

Výstava mapuje 15-ti letou historii samostatné věznice, zahrnující pracovní aktivity, kulturní akce, vzdělávání i výtvarnou činnost odsouzených.

Mgr. L. Kurdíková