Platit nájemné je normální

Publikováno v sekci Novinky

Každý slušný člověk jde nakupovat jen tehdy, má-li u sebe příslušnou hotovost. Zaplatit v obchodě za rohlík je úplně normální a nikdo se nad tím nepozastavuje. Proč pro některé lidi to samé neplatí, když mají zaplatit za nájem svého bytu?

Podepsali přece v tomto smyslu jistou smlouvu a příslušný byt užívají se vším všudy. Vypadá to, že jsou si prostě jistí, že nemohou skončit na ulici. Bohužel se už řada takových vykutálených nájemníků spletla.

Městu Znojmu dluží za nájemné 781 nájemníků celkem 14 980 301 Kč. Jsou to peníze, s nimiž Správa nemovitostí města Znojma (SNMZ) a město samo počítaly na příjmové stránce svého rozpočtu a zakalkulovaly je do svých plánů. Když finance chybějí, přicházejí tím poctiví nájemníci a další občané města o služby, opravy nebo další věci, které se mohly zaplatit a uskutečnit.

"Chceme se důsledněji věnovat problémům s neplatiči nájemného," potvrzuje ředitel SNMZ Tomáš Šturala. "Nebudeme ale jen vyhrožovat a trestat. Pomocnou ruku podáme těm, kteří se ocitli třeba jednorázově v tíživé životní situaci a projeví poctivou snahu své závazky splnit."

Tvrdšímu postupu při vymáhání pohledávek bude předcházet snaha domluvit se s dlužníkem na způsobu, jak z nepříjemných problémů ven. Důležité je, řešit všechno hned, neodkládat nepříjemnosti na neurčito s nadějí, že "se to nějak urovná". Pracovníci právního oddělení SNMZ jsou připraveni poradit a zabránit tak nejhoršímu.

Pokud se dostane nájemník do finančních problémů, měl by reálně zvážit svoji situaci a hledat řešení. Nejhorší je, když dlužníci nepřebírají poštu a nereagují na upomínky. V začátcích by se totiž dalo mnohé zachránit. Po třech dlužných nájmech přebírá dluhy právní oddělení a pokud dluh dále narůstá, převezme výběr pohledávek firma k tomu určená.

Je vhodné zamyslet se třeba nad tím, jestli by nebylo jednodušší vyměnit byt za menší, protože pořád je lepší se uskromnit než skončit v exekuci nebo v extrémním případě na ulici.

Ale postupovat je třeba rychle a rázně. Právní oddělení správy nemovitostí je kompetentní uzavírat s dlužníky dohody na splátkové kalendáře nebo poradit, kde je možné žádat o pomoc v hmotné nouzi.

Pokud už ovšem dostane nájemník možnost splácet dlužný nájem, musí všechno klapat jako hodinky. Při porušení dohody bude Správa nemovitostí města Znojma postupovat nekompromisně. Například výplata sociální dávky bude zaslána přímo pronajímateli, nikoli na účet nespolehlivého nájemce. Možné jsou i srážky ze mzdy.  Na řadě nakonec je výpověď z bytu pro hrubé porušování povinností nájemce (a tím neplacení nájemného rozhodně je). Dojít může na exekuci, prodej majetku a vyklizení bytu.

Není radno spoléhat na to, že město Znojmo nenechá věci dojít tak daleko. Neplatiči nájemného se mohou ocitnout v ubytovně Na Čafce - ale nikoli na náklady města, jak se mnozí lehkomyslní občané domnívají či dokonce dožadují. Tady už svůj nájem budou muset hradit sami.

Jde samozřejmě o krajní řešení, ale bylo by dobře, kdyby si tuto možnost neustále připomínali ti, kterým se nájem jeví jako něco, co je možné pustit z hlavy. 

  • Máte-li problém, okamžitě ho řešte. Jednejte s právním oddělením SNMZ.
  • Uvědomte si své reálné možnosti a jednejte na rovinu.
  • Neplacení nájmu řešte včas a preventivně.
  • Přebírejte poštu, upomínky neházejte do koše.
  • Splátkový kalendář je vstřícný krok, naplňujte dohody.