Splatnost vyúčtování služeb 2011

Publikováno v sekci Novinky

Vážení nájemníci,

Správa nemovitostí by Vás chtěla upozornit, že vyúčtování služeb za rok 2011 je splatné k 31. 7.2012. do dnešního dne evidujeme 307 neuhrazených pohledávek za vyúčtování roku 2011. Víme, že je čas dovolených, proto si zkontrolujte vaše případné nedoplatky vůči Správně nemovitostí. Vyhnete se našim následným právním krokům. Pokud nebude vyúčtování do doby splatnosti 31. 7. 2012 uhrazeno, budeme dále postupovat dle platných právních předpisů.