Úvodník starosty

Publikováno v sekci Novinky

Vážení Znojmáci, 
 

rád bych Vás informoval o tom, že příspěvková organizace města Znojma Správa nemovitostí spustila nové webové stránky, které budou hrát důležitou roli v komunikaci mezi nájemníky a správcem bytového fondu ve Znojmě. Hlavním úkolem SNMZ je zkvalitnění služeb poskytovaných nájemníkům městských bytů. 

Požadavky nájemníků přijímá SNMZ také nově elektronicky. Z tohoto důvodu byly zprovozněny v uplynulých dnech nové přehledné webové stránky www.snznojmo.cz, pomocí nichž mohou nájemníci zasílat SNMZ své požadavky. Na nových webových stránkách naleznete informace o správě domů, všech sportovištích, o aktualitách a ostatních službách, která Správa nemovitostí poskytuje. 

Dále bych Vás rád informoval o tom, že SNMZ má od dubna vlastní středisko údržby, které poskytuje své služby nejen nájemníkům v městských bytech, ale také soukromým vlastníkům bytových jednotek.  

   

Ing. Vlastimil Gabrhel 

starosta města Znojma